شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
عکس شهدا را مي بينيم و عکس آنها عمل مي کنيم..تنها يه جمله مي توانم بگويم : شهدا شرمنده ايم. اي گمنامان هميشه ماندگار در ذهنمان شرمنده ايم چرا که در در گمنامي مشترکيم تو پلاکت را گم کردي و من هويتم را...

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ يعني اينا جونشونو از سر راه آورده بودن؟ يعني اينا آرزو نداشتن براي آيندشون؟ يعني اينا..... ( اين افراد چگونه به اين معرفت رسيدن؟ )
درب کنسرو بازکن برقی
گروه شهدا شرمنده ايم
vertical_align_top