شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
عکس شهدا را مي بينيم و عکس آنها عمل مي کنيم..تنها يه جمله مي توانم بگويم : شهدا شرمنده ايم. اي گمنامان هميشه ماندگار در ذهنمان شرمنده ايم چرا که در در گمنامي مشترکيم تو پلاکت را گم کردي و من هويتم را...

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ اين کودکان الان بزرگ شدند ، آيا در جامعه چيزهايي نميبينند که بگويند: پدر عزيزتر از جان کجايي که ببيني اين مردم چکونه ارزش خونت را به ما يادآوري مي کنند؟
درب کنسرو بازکن برقی
گروه شهدا شرمنده ايم
vertical_align_top