شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
عکس شهدا را مي بينيم و عکس آنها عمل مي کنيم..تنها يه جمله مي توانم بگويم : شهدا شرمنده ايم. اي گمنامان هميشه ماندگار در ذهنمان شرمنده ايم چرا که در در گمنامي مشترکيم تو پلاکت را گم کردي و من هويتم را...

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
آرميس♥
به اين مناسبت مروري مي کنيم بر زندگي، فعاليت‌ها و چگونگي شهادت شهيد كاوه، به اين اميد که رهرو راهش باشم و ياريگر ما در روز جزا باشد.
چراغ جادو
گروه شهدا شرمنده ايم
vertical_align_top