شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ مامانم که شيشه پاک کن ميخريد ، لحظه شماري ميکردم تا اون ماده ي داخلش تمومه بشه بعد توش آب پر کنم بازي کنم … اين بلند مدت ترين برنامه ريزي بود که تو بچگي انجام ميدادم !!!
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top