شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ کاش ميشد صداها رو هم کنار عکساشون قاب کرد روي ديوار …
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top