شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ماههاست فراموشش کرده ام ؛ خاطراتش را هم … ! ولي نمي دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق ميکنند !
واقعني؟؟؟؟؟؟؟؟؟:(
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top